ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนัฐญา ภิรมย์กำพุช
ตำแหน่ง :ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
หน้าที่หลัก :ครูปฏิบัติการ
ที่อยู่ :196/4, ซอยเจริญนคร 46 แขวงบางลำภู่ล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Telephone :0243771873
Email :suttaramschool@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูปฏิบัติการ