ชื่อ - นามสกุล :นายอภิศักดิ์ พันสาย
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ครูปฏิบัติการ
ที่อยู่ :196/4, ซอยเจริญนคร 46 แขวงบางลำภู่ล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Telephone :0243771873
Email :suttaramschool@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครปฏิบัติการ